Tervetuloa Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalueen kotisivuille!

Mäntyharju – Vuohijärvi kalatalousalue alkaa Ripatinkoskesta ja päättyy Vuohijärven alapuolisiin vesialueisiin. Ripatinkoskesta Voikoskella alue on kapeiden järvialtaiden ja lyhyiden koskialueiden muodostama järvijono. Voikosken alapuolelta alkaa Vuohijärvi, joka on alueen suurin järviallas. Kalatalousalueen pinta-ala on 39 572 hehtaaria.

Alueen vesistöt kuuluvat pääosin erinomaiseen laatuluokkaan ja niitä voidaan pitää lähes luonnontilaisina. Alueen koskialueita on kunnostettu ja ne toimivat taimenen lisääntymisalueina. Vuohijärven yläpuoliseen Voikoskeen ja alapuoliseen Siikakoskeen on tehty voimalaitospadot, jotka estävät kalojen luontaisen liikkumisen alueella.

Alueen monipuoliset järvi- ja koskialueet tarjoavat hyvät mahdollisuudet vapaa-ajankalastukseen sen kaikissa muodoissa. Alueella on Mäntyharjun sekä Vuohijärven yhtenäislupa-alueet, jotka mahdollistavat viehekalastuksen isolla alueella yhdellä luvalla. Useille kalatalousalueen koskille myydään lupia viehekalastukseen.